Välkommen till Dagens patient

Dagens patient

Vi blir allt fler som drabbas av kroniska sjukdomar, som Parkinsons sjukdom och MS. Forskning visar att patienter som vet mer om sin sjukdom också mår bättre – med kunskap och hjälpmedel kan många människor få större makt över sin situation.

Dagens patient är ett projekt som lyfter frågan om aktiva patienters kunskap och hur den kunskapen kan vara till nytta för dem själva, för andra patienter, för vård och för forskning.

Häng med! (Följ oss också på Facebook.)

Foto: Bicycle Rider av Sascha Kohlmann (CC BY)