Vården

Antalet personer med kronisk sjukdom ökar i högre takt än vårdens resurser. Det är en utmaning för samhället.

Nära hälften av Sveriges befolkning har en eller flera kroniska sjukdomar. Det är också dessa sjukdomar som står för majoriteten av vårdens kostnader. Vi tror att en del av lösningen är att låta patienter som kan och vill ta ett större ansvar för sin hälsa. Det skulle göra det möjligt för sjukvården att fokusera på sina kvalificerade uppgifter.

Världen

Många patienter vill ha större inflytande över sin hälsa och sin vård. Och möjligheterna finns.

Dagens patient handlar om att ge ökade möjligheter för personer som lever med kronisk sjukdom att medverka i arbetet kring sin egenvård. Detta gör vi genom att använda olika digitala tjänster och genom att arrangera utbildningar och seminarier. Kunskap är makt, också för patienter och anhöriga.

 

Läs mer om Dagens patient